کار گروه رستاک را حتما دیده ویا شنیده اید ( دریک لوح فشرده قطعاتی از موسیقی نواحی مختلف ایران مانند سیستان-گیلان-لرستان-کردستان و.. را بازخوانی کرده که بسیار مورد استقبال قرارگرفته است.).اگر ندیده باشید در تیتراژ پایانی سریال "در رو" در ایام نوروز ٩٠ قسمتی از اجرای آن که قطعه "بارو بارو "به زبان محلی لری را اجرا کرده بود پخش شد و برای بسیاری از بینندگان لحظات شاد وخوشی را ایجاد کرده بود .بطوریکه حتی اجرای ان توسط خواننده گروه رستاک که تاحدودی با اصل ونسخه اصلی قطعه به خوانندگی استاد فرجی (هنرمند وخواننده سرشناس لرستانی )که قبلا این آهنگ وقطعه را بازخوانی کرده بود نمی رسید اما به خوبی با بینندگان وشنوندگان  که آشنایی چندانی با موسیقی لری نداشتند ارتباط برقرار کرده است .در همین ایام در سریال "پایتخت" که حرف وحدیث هایی بهمراه داشت ،نیز تیتراژ پایانی اش نیز تلفیقی از سازهای سنتی منطقه خراسان ومازندران پخش شد که انهم بااستقبال بینندگان همراه شد.

حال بنظر میرسد موسیقی محلی و سنتی ما در سراسر کشور ظرفیت اجرا ومعرفی وپتانسیل بالقوه ای دارد که باید دست اندرکاران صدا وسیما از این ظرفیت باتوجه به استقبال خوب بینندگان وشنوندگان  از آن بهره برداری نموده  واز خلق آثار فاقد جنبه های هنری و... اجتناب ورزند.....