X
تبلیغات
زولا

ایستگاه راه آهن چم سنگر

ایستگاه راه آهن چمسنگر و ایستگاههای منطقه راه آهن لرستان

قسم مادر در فرهنگ لریاتی

یتوان گفت که "مادر"مقدس ترین نماد وسمبل برای ادای سوگند است.بطوریکه در فرهنگ لریاتی و ایلیاتی قسم یاد کردن مادر با عناوینی همچون " به شیر مادر" و"به خاک مادر " نمونه ای از قسم هایی هستند که به قول معروف موی لای درزشان نمی رود وبیشتر اوقات افراد با شنیدن این نوع قسم به راستی ودرستی موضوع ومنظور گو ینده آن پی میبرند.شیر مادر عصاره ای است که از وجود مادر سرچشمه گرفته وبنوعی پاکترین وبی آلایش ترین ماده ی حیات انسان است و این پاکی حلالیتی نهفته دردرون خودش دارد و به همین خاطر هم برای کسانیکه قسم آن را باور دارند  مقدس است.قسم هایی دیگر درفرهنگ ایلیاتی مانند "جان" افراد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هست.طوری که درفرهنگ قدیم لریاتی صداقت وشفافیت لری درگفتار ورفتار مردم نقشی اساسی داشته وقسم با عنوان"جان شما" نیز از اهمیت وصحت خاصی برخوردار بوده است .انواع قسم نیز باتوجه به زمان نیز دائم درتغییر بوده و"جان هرچی مرد" و"به علی (ع) قسم " و"حضرت عباس"و"جان پدر" و"به خاک پدر" ... نیز رواج داشته ودارد .هرچند امروزه نیز درصداقت و شفافیت ها نیز تردیدهایی وجود دارد اما هنوز درعشایر ومردمانی که هنوز فرهنگ واصالت وشفافیت لری را در میان قوم لر در وجودشان حفظ نموده وصداقت ودرستی وراستی جزء آداب ورسوم و هویتشان است رواج دارد وحتی برای مهمترین مساله هم لازم به سوگند یاد کردن وجود ندارد و به قول معروف "حرف مرد یکی است" و"راستی ودرستی" اساس کارشان است وکمتر موقعی لازم است به مقدساتشان سوگند بخورند چون مقدساتشان اهمیت ویژه ای در وجود وزندگیشان محسوب میشود کما اینکه در کشور ایتالیا نیز برای "قسم مادر" اهمیت وىژه ای قائلند و اگر بخواهی فردی ایتالیایی را ناراحت وخشمگین سازی به دروغ قسم مادر یاد کن تا آن وقت اوج عصبانیت وپرخاشگری اش را ببینی! چیزی که شاید نزدیکی دو تفکر و دونوع نگاه به مقدس بودن نام ویاد "مادر" است که درهمه ی فرهنگ ها وملل گوناگون جایگاه ویژه ای دارد همچنان که در فرهنگ ایلیاتی ما لرها ازمقدس ترین قسم هاست.
تاریخ ارسال: جمعه 1 مهر‌ماه سال 1390 ساعت 02:33 ب.ظ | نویسنده: معتمدی | چاپ مطلب 1 نظر